Световна банка
World Bank

Замислена по време на втората световна война и основана през 1944г., Световната Банка първоначално помага за възстановяването на Европа след войната. Сега тя е един от най-големите световни източници на помощи за развитие. Осигурила $17.3 милиарда заеми на страни-клиенти за финансовата 2001, сега работи в повече от 100 развиващи се икономики, допринасяйки за обединяване на финансите с идеи за подобряване на жизнения стандарт и отстраняване на най-лошите форми на бедност. За всеки от своите клиенти Банката работи с правителствени агенции, неправителствени организации и частния сектор, за да формулира стратегията на помощите. Има офиси в държави в целия свят, които представят програмата на Банката и работят с правителството и граждански асоциации.

Световната Банка е собственост на повече от 180 държави-членки, чиито виждания и интереси са представени в Управителния Съвет и базирания във Вашингтон Борд на Директорите. Държавите-членки са акционерите, които имат властта да взимат решения в Световната Банка.

Сега банката представлява един голям, много широк и доста сложен организъм. Тя се превърна в Група, обхващаща пет близко свързани институции за развитие:

  • International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) - Международна Банка за Реконструкция и Развитие,
  • International Development Association (IDA) - Международна Асоциация за Развитие,
  • International Finance Corporation (IFC) - Международна Финансова Корпорация,
  • Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) - Многостранна (мултилатерална) Инвестиционна Агенция за Гаранции,
  • International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) - Международен Център за Регулиране на Инвестиционите Спорове.

http://www.worldbank.org/ - Световна банка - Вашингтон

http://www.worldbank.bg/ - Световна банка - офис София