Организацията на Обединените Нации (ООН)
United Nations (UN)

Създадена е на 24 октомври 1945 г. от 51 страни, които са били изпълнени с решимост да съхранят мира посредством развитие на международното сътрудничество и осигуряване на колективна безопасност. Към днешния ден членове на ООН са 189 страни, т.е. почти всички страни в света.

Организацията на Обединените Нации, се явява център за решаване на проблеми, с които се сблъсква цялото човечество. Дейността й се осъщестява чрез съвместните усилия на повече от 30 свързани с нея организации, съставляващи системата на Организацията на Обединените Нации. Те работят по спазване правата на човека, охрана на околната среда, борбата с болестите, обезпечаване на развитието и борбата с нищетата. Учрежденията на ООН разработват норми и правила за безопасни и ефективни въздушни и морски съобщения, способстват за усъвършенстването на телекомуникациите и защитата на интересите на потребителите, съдействат за защита правата на интелектуална собственост и координират разпределението на радиочестотите. ООН е инициатор на международни кампании по борба против незаконния трафик на наркотици и тероризъм. Действайки във всички региони на света, Организацията на Обединените Нации и нейните учреждения оказват помощ на бежанци, помагат за подобряване качеството на питейната вода, предоставят заеми на развиващи се страни и помагат за стабилизиране на финансовите пазари.

България е член на ООН от 14 декември 1955 г.

За отношенията България - ООН посетете сaйта на Министерство на външните работи на Република България - http://www.mfa.government.bg/ ,

а за организацията прочетете повече в сайта на ООН - http://www.un.org/ .