PR стратегия

Разпространяването на информация за проекта сред целевата група и сред по-широка общественост е важен елемент от цялостната работа. В много случаи това е един от критериите за успех на дадения проект, което се обуславя от необходимостта добрите практики да станат достояние за повече хора.

От друга страна, популяризирането на всеки конкретен проект по европейска програма е и популяризиране на дейността на ЕС като цяло и в най-общ план и на европейската идея чрез конкретни дейности. По принцип легитимността на ЕС се доказва най-вече чрез действията, които той извършва - именно затова се поставя ударението върху популяризирането.

Какво означава популяризиране на европейската идея чрез конкретни дейности? Ако изпълнявате проект за екотуризъм, това не означава да обяснявате на всеки собственик на къща в Родопите колко са велики Жан Моне и Робер Шуман, защото са създали Европейските общности. Важно е обаче хазяите да свързват с ЕС факта, че 15 къщи се оборудват и модернизират, така че да приемат гости за този тип туризъм. Най-общо казано, не някаква идеологическа евро-пропаганда, а възможност да се асоциират положителните резултати с тази идея.

Важно е да се включат и средства за масова информация и конкретно представителите на целевата група при популяризиране на проекта.

Проблемите на организацията-изпълнител на проекта често произтичат от липса на опит в областта на връзките с обществеността и пасивно изчакване другите сами да се заинтересуват от дейността й. Така рискувате целите на проекта да останат неразбрани от обществеността или други институции, а не е изключено да се появят и негативни реакции в медиите. Добре обмислената PR стратегия, включваща умело използване и разгласяване на аргументите в полза на проекта е един от начините за постепенно преодоляване на неразбирането и търсене на съгласие.

 • Изгответе съобщения в пресата
  Това трябва да правите само в случай, че имате истинска новина. Винаги отпечатвайте съобщението на бланка на организацията. Изберете просто, но привличащо вниманието заглавие. Съобщението може да е кратко, но винаги трябва да отговаря на пет основни въпроса: Какво? Кой? Къде? Защо? Кога?. Добър начин да включите въпроса "Защо" е като използвате цитат. Маркирайте ясно края на съобщението. В отделна бележка отправете покана към репортери и фотографи да присъстват на събитието.
 • Организирайте пресконференции
  До пресконференции прибягвайте само в най-важните етапи от осъществяването на проекта, и ако това е необходимо. Журналистите искат да има новини.
 • Участвайте в предавания на радиото и телевизията
  Поканете редакциите в националното радио или телевизия, които се занимават с вашия проблем да направят специално предаване за проекта.
 • Бъдете видими
  Участвайте в конференции, семинари, изложби и фестивали с информация и разработки, представящи проекта.
 • Организрайте публични изяви
  Организирайте дискусии, промоции, културни представления. Ако успеете да заинтересувате спонсори, те могат да поемат разходите за напитки и закуски на присъстващите. Това ще допринесе за ангажиране на вниманието на обществеността