Северен съвет

Членове на основания през 1952 година със седалище в Хелзинки Северен съвет са Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция. Северният съвет организира и задълбочава сътрудничеството на северните страни. Той имаше успех при създаването на паспортен и митнически съюз, както и на Единен скандинавски пазар на работната сила. Северният съвет се отличава с неформалния характер на своето сътрудничество. По-тесните форми на сътрудничество, например целта за един Северен икономически съюз, се провалиха поради различни външнополитически преплитания.

http://www.norden.org