Проект BG2003/004.937.11.03

"Пилотна интегрирана схема за регионално развитие"

Координати на Звeното за изпълнение на проекта (ЗИП):
9000 Варна, ул.Преслав 26
Областна администрация Варна
1. Иван Каменски - тел. 052 / 688 317
e-mail: secretary@vn.government.bg
2. Диана Илиева - тел. 052 / 688 324
e-mail: rr@vn.government.bg

Документи и инструкции:
Форма за Месечни доклади
Инструкция за Месечни доклади
Шаблон за писмо
Форма за Известие за предаване на документ
Форма за Банкова идентификация
Образец на Искане за плащане
Основни напътствия за изпълнение