30 СЕПТЕМВРИ 2013
ECO SATELLITE – Разработване на съвместна междурегионална мониторингова система за опазване на околната среда и на черноморският басейн по Съвместна оперативна програма „Черно море 2007 – 2013“

• Име на проекта: ECO SATELLITE – Разработване на съвместна междурегионална мониторингова система за опазване на околната среда и на черноморският басейн, финансиран от съвместна оперативна програма „Черно море 2007 – 2013“
• Срок на изпълнение на проекта – 24 месеца (01.10.2011 – 30.09.2013)
• Водещ партньор по проекта – регион „Централна Македония“ в Гърция
• Резюме на проекта

Дейностите, които са отредени за Областна администрация – Варна, като партньор по проекта са:
- Публикуване на информация в средствата за масова информация (вестници, интернет, медии)
- Изработване и разпространяване на брошури
- Организиране на тренировъчен семинар за използването на системата
Очаквани резултати:
- Изработка на Уебсайт включващ помощен център, който ще бъде подновяван периодично
- 15 публикации в медиите
- 4 интервюта в медиите
- Издаване на две различни брошури на Английски език, които да са преведени и на останалите 4 езика (на партньорите)
- Разпостраняване на 8000 брошури
- Онлайн курсове по обучение
- 1 Тренировъчен семинар за използването на системата (във всяка една страна партньор по 1) с по 40 участника
- Компакт диск със обучителен материал преведен на 4-те езика (300 броя)
- Организиране на първоначална среща с 20 участника
- 4 срещи за наблюдателния комитет (на всеки 6 месеца) с 20 участника
- 6 доклада за прогреса
- 1 окончателен доклад

Комплект материали от проекта. /архив/