Проект - CityWalk

Към енергийно отговорни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав“ по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

Проект „CityWAlk” стартира същинската си дейност!
В Община Варна се проведе първата среща на заинтересованите страни по проекта Citywalk. На нея присъстваха представители на районните администрации, на висшите училища, на вело и спортни клубове, експерти от общинската администрация и ръководители на общински предприятия, както и представител на Областна администрация Варна.
Проектът CityWalk подпомага градовете в Дунавския регион за намаляване на въглеродните емисии, шума и увеличаване на безопасността, за да се превърнат в по-добри места за живеене чрез подобряване на възможностите за разходки.  Проектът се фокусира върху комбинирането на транспортни средства – с акцент върху ходене/вървене. В процеса на реализацията му ще се помогне на градовете в Дунавския регион да идентифицират пречките за превръщане на градовете в по-добро място за живеене, както и да разработят и изпълнят План за решаване на тези пречки. За постигане на тези резултати, настоящото партньорство ще осъществи набор от инструменти (ръководство за ходене, индекс и онлайн инструмент), както и ще се изготвят 8 маршрута за разходки, ще се реализират 8 пилотни дейности, които ще представят различни стратегии, насочени към градското придвижване пеш.Основният резултат от проект CityWalk ще бъде ориентиран към хората, градския транспорт, мобилността и подобряване на проходимостта в градските зони в градовете от Дунавския регион. Тези промени ще допринесат за подобряване начина на живот, създаване на здравословни и безопасни места в региона, където ходенето е положително преживяване. Интелигентното интегриране на обществения транспорт, разходките и колоезденето може да станат конкурентна и по-здравословна алтернатива на индивидуалния автомобилен транспорт, като по този начин ще се допринесе за развитието на по-добре свързани оперативно съвместими екологични градски транспортни системи,  по-добре организирани обществени транспортни връзки и други устойчиви начини за придвижване във функционални градски и селски райони.
Същите целят да се извърши проучване сред населението, относно подобряване устойчивата на градската мобилност, намаляването на трафика на автомобили, свързано със замърсяване на въздуха и подобряване на условията за активни форми на транспорт – вървене пеша и придвижване с колело.

Мнението на гражданското общество е важно за нас ! С цел подобряване работата  по проекта  ще сме Ви благодарни да споделите Вашето мнение чрез попълване на анкетни карти, които ще бъдат достъпни в деловодствтото на  Областна администрация Варна,  където всеки желаещ може анонимно да изкаже своето мнение.