СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА - от 22.05.2018

Предметът: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Долни чифлик, област Варна“

Публикация в АОП - 22.05.2018г.

06.06.2018г. - Съобщение;

22.05.2018г. - Обява;

22.05.2018г. - Техническа спецификация;

22.05.2018г. - Образци;

22.05.2018г. - Договор /проект/