ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ - от 22.02.2019

Публикация в АОП, Номер на поръчката: 00985-2019-0001

03.04.2019г. - Обявление за възложена поръчка

01.04.2019г. - ДОГОВОР N:18

01.04.2019г. - ДОГОВОР N:17

01.04.2019г. - ДОГОВОР N:16

01.04.2019г. - ДОГОВОР N:15

15.03.2019г. - СЪОБЩЕНИЕ

13.03.2019г. - ПРОТОКОЛ

13.03.2019г. - ПРОТОКОЛ 1 /преговори/

13.03.2019г. - ПРОТОКОЛ 2 /преговори/

13.03.2019г. - ПРОТОКОЛ 3 /преговори/

13.03.2019г. - ДОКЛАД

13.03.2019г. - РЕШЕНИЕ

25.02.2019 - Съобщение за промяна на сроковете за подаване на оферти и провеждане на заседание.

22.02.2019 - Решение за откриване на процедура.

22.02.2019 - Покана за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка.

Предмет - „Осъществяване на охранителна дейност на имоти - държавна собственост по обособени позиции“, както следва:
-обособена позиция № 1: „Осъществяване на охранителна дейност и видеонаблюдение на административна сграда на Областна администрация с адрес ул. Преслав № 26, град Варна“;
-обособена позиция № 2: „Осъществяване на охранителна дейност и видеонаблюдение на Паметника на съветската армия“;
-обособена позиция № 3: „Осъществяване на охранителна дейност и видеонаблюдение на обекти в м-т Траката, община Варна“;

-обособена позиция № 4: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти в с. Господиново, община Бяла, област Варна“

Документация:

22.02.2019г. - Техническа спецификация;

22.02.2019г. - Образци;

22.02.2019г. - ЕЕДОП - приложение (архив)

28.05.2020г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка;

28.05.2020г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка;

28.05.2020г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка;

29.05.2020г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка;