ПУБЛИЧНА ПОКАНА - от 15.11.2017

13.12.2017 - Договор N:4

01.12.2017 - Протокол

24.11.2017 - Съобщение за удължаване на срока

15.11.2017 - Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

15.11.2017 - Публикация в АОП

15.11.2017 - Договор /проект/

15.11.2017 - Документация