Областната комисия по безопасност на движението в Област Варна

Областна комисия по безопасност на движението в Област Варна
Председател: Георги Георгиев – заместник-областен управител
Секретар: Невена Иванова - старши експерт
Горещ телефон за сигнали и предложения - 052 688 202

2021г. Заповед РД-21-7712-26 от 13.09.2021- за определяне състава на комисията.

2021г. Протокол 2 от 30.07.2021, Правила, Заповед РД-21-7706-142 от 04.08.2021г., Приложения /архивни/, График на заседанията, Заповед 3-34 от 01.07.2021г.;

2021г. Протокол 1 от 23.04.2021, Правила, Заповед РД-20-7706-186 от 18.12.2020г., Приложения /архивни/, План-програма 2021г., Годишен доклад;

2020г. Правила /приложения/;

2020г. Протокол 4;

2020г. - Протокол от заседнание N:4;

2020г. - Протокол от заседание N:3;

2020г. - Заповед за определяне поименен състав на комисията;

2020г. - Система от мерки за безопасност на движение по пътищата в Областна администрация Варна. Приложение 1

2020г. - Протокол от заседание N:2;

2020г. - План - програма за 2020г. - Изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата - Област Варна;

2020г. - Годишен доклад за 2019г.;

2020г. - Протокол 1; Протокол 2;

Мерки за подобряване безопастността на движение по пътищата;

Протокол 1, Протокол 2, Протокол 3;

Заповеди - 2019, 2017г.;

Правилник