Общи характеристики на Североизточния район за планиране

Североизточен район от ниво 2 е обособен съгласно Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г.) и в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз, за целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие
Районът не представлява административно-териториална единица. Териториалният му обхват включва следните административно-териториални единици: 4 области и 35 общини.

Варненска област с 12 общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово.
Добричка област с 8 общини: Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Добрич, Шабла.
Шуменска област с 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Преслав, Смядово, Шумен.
Търговищка област с 5 общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.

Територия - 14 487 кв. км
Население - 966 097 жители, което съответства на 13,12 % от населението на страната.
Гъстота на населението - 66,69 души/ кв. км.
Общ брой населени места – 721 (градове – 30, села – 691)

Територията на Североизточен район е свързана с три общоевропейски транспортни коридора: Коридор № 7 (Дунавски воден път)
Коридор № 8 (Дурас-Скопие-София-Бургас-Варна)
Коридор № 9 (Хелзинки-Киев-Русе-Александрупулис) и чрез Пристанищния комплекс свързва страната с централна Азия и Черноморския регион.