Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район от 26,06,2019г.

Протокол 42 от 26.06.2019г.

Информация за напредъка по изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ от 04,04,2019г.

Протокол 41 от 04.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ относно проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - 27.06.2017г.

Материали и презентации от заседанието /архив/

Материали /презентаци/ от заседание, проведено на 06.04.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ относно проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - 29.11.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ относно проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - 19 - 20.11.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ относно проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - 23 - 24.09.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ - относно проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - 25.06.2015г.

Материали и презентации от заседанието /архив/

СЪОБЩЕНИЕ - относно проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - 26.03.2015г.

Материали и презентации от заседанието /архив/

СЪОБЩЕНИЕ - относно проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - 08.04.2014г.

Материали от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район – 29.05.2013 г., гр. Варна.

Стратегически документи:
Годишен доклад 2011г.
Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г
Писмо на МОСВ
Годишен доклад 2010г.
Годишен доклад 2009г.
Междинен доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007- 2013 г. на Североизточен район от ниво 2
Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007- 2013 г. на Североизточен район от ниво 2
Решение ЕО-5/2010
Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионален план за развитие на Североизточен район (2007-2013 г.)

Протоколи от заседания:
Протокол на РСР от 15.03.2012г.
Протокол на РСРСИР от 21.06.2011г.
Протокол на РСРСИР от 01.03.2011г.
Протокол на РСРСИР от 03.06.2010г.
 
Протокол на РКК от 15.03.2012г.
Протокол на РККРСРСИР от 21.06.2011г.
Протокол на РСР и РKК СИР от 03.12.2010г.
 

27.06.2006
Работна среща за представяне на Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013г. и на Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007- 2013г. от Управляващите им органи - МОСВ и МЗГ
 
Материали
 
Презентация "Проект на Национален стратегически план на Р.България за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. " - МЗГ (3.55 МB) (изтегли)
Презентация "Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”" - МОСВ (2.16 MB) (изтегли)
Презентация "Мерки за прилагане по НП РСР 2007-2013г." - МЗГ (5.03 MB) (изтегли)