Преговорни позиции на Република България за членство в ЕС
Състояние към 15.06.2004 г.

ГЛАВИ
Представени позиции на:
Открити преговори на:
Временно приключили преговори
1. "Свободно движение на стоки"
11/00
05/01
06/02
2. "Свободно движение на хора"
06/01
10/01
06/02
3. "Свободно предоставяне на услуги"
01/01
03/01
11/01
4. "Свободно движение на капитали"
08/00
11/00
07/00
5. "Дружествено право"
05/00
11/00
06/01
6. "Политика на конкуренцията"
05/00
03/01
06/04
7. "Земеделие"
06/01
03/02
06/04
8. "Рибарство"
11/00
03/01
05/01
9. "Транспортна политика"
11/00
06/01
05/03
10. "Данъчна политика"
04/01
07/01
06/02
11. "Икономически и валутен съюз"
10/00
03/02
04/02
12. "Статистика"
03/00
10/00
11/00
13. "Социална политика и заетост"
06/01
10/01
04/02
14. "Енергетика"
10/01
11/01
12/02
15. "Индустриална политика"
05/00
12/01
12/01
16. "Малки и средни предприятия"
03/00
05/00
06/00
17. "Наука и изследвания"
03/00
05/00
06/00
18. "Образование и обучение"
03/00
05/00
06/00
19. "Телекомуникации и информационни технологии"
03/00
05/00
11/00
20. "Политика в областта на културата и аудиовизията"
03/00
05/00
11/00
21. "Регионална политика и координация на структурните инструменти"
09/01
11/01

06/04

22. "Околна среда"
03/01
07/01
06/03
23. "Защита на потребителите и тяхното здраве"
05/00
10/00
11/00
24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи"
02/01
06/01
10/03
25. "Митнически съюз"
11/00
06/01
07/02
26. "Външни отношения"
03/00
05/00
06/00
27. "Обща външна политика и политика на сигурност"
03/00
05/00
06/00
28. "Финансов контрол"
01/01
05/01
09/02
29. "Финансови и бюджетни въпроси"
09/01
11/01
06/04
30. "Институции"
04/02
04/02
31. "Други"
06/04
Общо:
29
31
31

глави
Глава 1 Свободно движение на стоки - Министерство на икономиката
CONF-BG 53/00 21.11.2000
CONF-BG 06/01 12.02.2001
CONF-BG 55/01 24.09.2001
CONF-BG 05/02 05.03.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add1 19.09.2002
глави
Глава 2 Свободно движение на хора – Министерство на труда и социалната политика
CONF-BG 37/01 26.06.2001
CONF-BG 20/02 08.05.2002
CCONF-BG 23/02 27.05.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add2 19.09.2002
глави
Глава 3 Свободно предоставяне на услуги – Министерство на финансите
CONF-BG 3/01 31.01.2001
CONF-BG 23/01 07.05.2001
CONF-BG 41/01 29.06.2001
CONF-BG 53/01 04.09.2001
CONF-BG 67/01 05.11.2001
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add3 19.09.2002
глави
Глава 4 Свободно движение на капитали – Министерство на финансите
CONF-BG 35/00 02.08.2000
CONF-BG 45/00 06.11.2000
CONF-BG 5/01 08.02.2000
CONF-BG 34/01 20.06.2001
CONF-BG 42/01 04.07.2001
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add4 19.09.2002
глави
Глава 5 Дружествено право – Министерство на правосъдието
CONF-BG 28/00 29.05.2000
CONF-BG 12/01 26.03.2001
CONF-BG 12/01 ADD1 28.03.2001
CONF-BG 27/01 29.05.2001
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add5 19.09.2002
глави
Глава 6 Политика на конкуренцията – Комисия за защита на конкуренцията и Министерство на финансите
CONF-BG 29/00 29.05.2000
CONF-BG 45/01 16.07.2001
CONF-BG 32/02 19.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add6 19.09.2002
CONF_BG 05/03 13.05.2003
CONF-BG 02/04 12.03.2004
CONF-BG 08/04 30.04.2004
глави
Глава 7 Земеделие - Министерство на земеделието и горите
CONF-BG 43/01 06.07.2001
CONF-BG 01/02 14.01.2002
CONF-BG 01/02 ADD1 15.01.2002
CONF-BG 01/02 ADD2
CONF-BG 33/02 19.07.2002
CONF-BG 44/02 10.09.2002
CONF-BG 45/02 10.09.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 ADD7 19.09.2002
CONF-BG 56/02 04.11.2002
CONF-BG 56/02 ADD1 25.11.2002
CONF-BG 60/02
CONF-BG 01/04 06.02.2004
CONF-BG 04/04 23.03.2004
CONF-BG 07/04 16.04.2004
CONF-BG 12/04 19.05.2004
CONF-BG 13/04 26.05.2004
глави
Глава 8 Рибарство - Министерство на земеделието и горите
CONF-BG 54/00 21.11.2000
CONF-BG 1/01 05.01.2001
CONF-BG 7/01 12.01.2001
CONF-BG 16/01 02.04.2001
CONF-BG 34/02 19.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add8 19.09.2002
глави
Глава 9 Транспортна политика – Министерство на транспорта и съобщенията
CONF-BG 55/00 21.11.2000
CONF-BG 17/01 11.04.2001
CONF-BG 17/01 ADD1 11.04.2001
CONF-BG 17/01 ADD2 11.04.2001
CONF-BG 17/01 ADD3 11.04.2001
CONF-BG 17/01 ADD4 11.04.2001
CONF-BG 17/01 ADD5 11.04.2001
CONF-BG 17/01 ADD7 11.04.2001
CONF-BG 17/01 ADD10 11.04.2001
CONF-BG 14/02 08.04.2002
CONF-BG 14/02 ADD1 08.04.2002
CONF-BG 14/02 ADD2 08.04.2002
CONF-BG 25/02 27.05.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add9 19.09.2002
CONF-BG 54/02 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD1 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD2 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD3 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD4 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD5 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD6 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD7 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD8 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD9 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD10 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD11 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD12 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD13 15.10.2002
CONF_BG 54/02 ADD14 15.10.2002
CONF-BG 61/02 25.11.2002
CONF-BG 61/02 Rev1 28.11.2002
глави
Глава 10 Данъчна политика – Министерство на финансите
CONF-BG 22/01 30.04.2001
CONF-BG 69/01 20.11.2001
CONF-BG 69/01 ADD1 20.11.2001
CONF-BG 69/01 ADD2 20.11.2001
CONF-BG 69/01 ADD3 20.11.2001
CONF-BG 13/02 04.04.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add10 19.09.2002
глави
Глава 11 Икономически и валутен съюз – Министерство на финансите и Българска народна банка
CONF-BG 43/00 24.10.2000
CONF-BG 77/01 26.11.2001
CONF-BG 12/02 21.03.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add11 19.09.2002
глави
Глава 12 Статистика – Национален статистически институт
CONF-BG 6/00 28.03.2000
CONF-BG 35/02 19.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add12 19.09.2002
глави
Глава 13 Социална политика и заетост – Министерство на труда и социалната политика
CONF-BG 38/01 26.06.2001
CONF-BG 54/01 17.09.2001
CONF-BG 08/02 15.03.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add13 19.09.2002
глави
Глава 14 Енергетика - Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
CONF-BG 58/01 08.10.2001
CONF-BG 61/01 17.10.2001
CONF-BG 68/01 13.11.2001
CONF-BG 11/02 20.03.2002
CONF-BG 30/02 17.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add14 19.09.2002
CONF-BG 53/02 04.10.2002
CONF-BG 53/02 ADD1 04.10.2002
CONF-BG 53/02 ADD2 04.10.2002
глави
Глава 15 Индустриална политика - Министерство на икономиката
CONF-BG 30/00 29.05.2000
CONF-BG 76/01 23.11.2001
глави
Глава 16 Малки и средни предприятия – Министерство на икономиката
CONF-BG 7/00 28.03.2000
CONF-BG 20/00 22.05.2000
CONF-BG 3/02 11.02.2002
глави
Глава 17 Наука и изследвания – Министерство на образованието и науката
CONF-BG 8/00 28.03.2000
CONF-BG 21/00 22.05.2000
CONF-BG 36/02 19.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add15 19.09.2002
глави
Глава 18 Образование и обучение – Министерство на образованието и науката
CONF-BG 9/00 28.03.2000
CONF-BG 22/00 22.05.2000
CONF-BG 37/02 19.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add16 19.09.2002
глави
Глава 19 Телекомуникации и информационни технологии – Министерство на транспорта и съобщенията
CONF-BG 10/00 28.03.2000
CONF-BG 10/01 27.02.2001
CONF-BG 39/01 26.06.2001
CONF-BG 48/01 20.07.2001
CONF-BG 48/01 rev1 24.07.2001
CONF-BG 38/02 19.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add17 19.09.2002
глави
Глава 20 Политика в областта на културата и аудиовизията– Министерство на културата
CONF-BG 11/00 28.03.2000
CONF-BG 23/00 22.05.2000
CONF-BG 36/00 09.10.2000
CONF-BG 37/00 16.10.2000
CONF-BG 39/02 19.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add18 19.09.2002
глави
Глава 21 Регионална политика и координация на структурните инструменти – Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на финансите
CONF-BG 56/01 24.09.2001
CONF-BG 66/01 05.11.2001
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add19 19.09.2002
CONF-BG 03/04 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 1 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 2 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 3 19.09.2002
CONF-BG 03/04 ADD 4 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 5 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 6 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 7 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 8 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 9 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 10 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 11 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 12 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 13 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 14 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 15 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 16 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 17 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 18 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 19 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 20 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 21 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 22 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 23 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 24 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 25 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 26 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 27 19.03.2004
CONF-BG 03/04 ADD 28 19.03.2004
глави
Глава 22 Околна среда – Министерство на околната среда и водите
CONF-BG 13/01 26.03.2001
CONF-BG 13/01 ADD1 18.06.2001
CONF-BG 64/01 25.10.2001
CONF-BG 40/02 19.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add20 19.09.2002
CONF-BG 02/03 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-01 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-02 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-03 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-04 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-05 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-06 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-07 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-08 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-09 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-10 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-11 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD01-12 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD02-01 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD02-02 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD02-03 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-01 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-02 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-03 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-04 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-05 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-06 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-07 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-08 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-09 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-10 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-11 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-12 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-13 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-14 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-15 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-16 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-17 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-18 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-19 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-20 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-21 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-22 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD04-23 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD05-01 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD05-02 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD05-03 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD05-04 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD06 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD07 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD08 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD09 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD10-01 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD10-02 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD10-03 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD10-04 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD11-01 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD11-02 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD11-03 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD11-04 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD11-05 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD11-06 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD11-07 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD11-08 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD11-09 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD12 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD13 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD14-01 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD14-02 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD14-03 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD14-04 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD14-05 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD14-06 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD15-01 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD15-02 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD16-01 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD16-02 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD16-03 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD16-04 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD16-05 09.04.2003
CONF-BG 02/03 ADD16-06 09.04.2003
CONF_BG 04/03 22.04.2003
CONF_BG 06/03 19.05.2003
CONF_BG 07/03 19.05.2003
CONF_BG 11/03 05.06.2003
глави
Глава 23 Защита на потребителите и тяхното здраве - Министерство на икономиката
CONF-BG 31/00 29.05.2000
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add21 19.09.2002
глави
Глава 24 Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи – Министерство на вътрешните работи
CONF-BG 09/01 20.02.2001
CONF-BG 19/01 27.04.2001
CONF-BG 73/01 21.11.2001
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 55/02 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD1 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD2 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD3 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD4 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD5 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD6 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD7 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD8 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD9 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD10 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD11 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD12 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD13 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD14 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD15 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD16 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD17 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD18 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD19 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD20 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD21 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD22 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD23 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD24 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD25 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD26 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD27 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD28 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD29 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD30 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD31 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD32 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD33 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD34 11.09.2002
CONF-BG 55/02 ADD35 11.09.2002
CONF_BG 03/03 16.04.2003
CONF_BG 03/03 ADD1 16.04.2003
CONF_BG 03/03 ADD2 16.04.2003
CONF_BG 03/03 ADD3 16.04.2003
CONF_BG 03/03 ADD4 16.04.2003
CONF_BG 16/03 30.06.2003
CONF_BG 17/03 23.07.2003
CONF_BG 19/03 01.10.2003
CONF_BG 20/03 07.10.2003
CONF-BG 06/04 31.03.2004
CONF-BG 06/04 ADD 1 31.03.2004
CONF-BG 06/04 ADD 2 31.03.2004
CONF-BG 06/04 ADD 3 31.03.2004
CONF-BG 06/04 ADD 4 31.03.2004
CONF-BG 06/04 ADD 5 31.03.2004
CONF-BG 06/04 ADD 6 31.03.2004
глави
Глава 25 Митнически съюз – Министерство на финансите
CONF-BG 56/00 21.11.2000
CONF-BG 2/01 29.01.2001
CONF-BG 70/01 13.11.2001
CONF-BG 31/02 03.07.2002
CONF_BG 31/02 ADD1 03.07.2002
CONF_BG 31/02 ADD2 03.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add22 19.09.2002
глави
Глава 26 Външни отношения - Министерство на икономиката
CONF-BG 12/00 28.03.2000
CONF-BG 24/00 22.05.2000
CONF-BG 38/00 16.10.2000
CONF-BG 44/00 26.10.2000
CONF-BG 41/02 19.07.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add23 19.09.2002
глави
Глава 27 Обща външна политика и политика на сигурност – Министерство на външните работи
CONF-BG 13/00 28.03.2000
CONF-BG 25/00 22.05.2000
CONF-BG 24/02 27.05.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add24 19.09.2002
глави
Глава 28 Финансов контрол – Министерство на финансите
CONF-BG 4/01 31.01.2001
CONF-BG 44/01 16.07.2001
CONF-BG 82/01 30.11.2001
CONF-BG 47/02 16.09.2002
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add25 19.09.2002
глави
Глава 29 Финансови и бюджетни въпроси – Министерство на финансите
CONF-BG 57/01 24.09.2001
CONF-BG 46/02 11.09.2002
CONF-BG 48/02 Add26 19.09.2002