ЦЕЛИ, ОТЧЕТИ и ДОКЛАДИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА

ЦЕЛИ
ОТЧЕТИ
ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Цели на Областна администрация Варна за 2022г.

Цели на Областна администрация Варна за 2021г.

Цели на Областна администрация Варна за 2020г.

Цели на Областна администрация Варна за 2019г.

Цели на Областна администрация Варна за 2018г.

Цели на Областна администрация Варна за 2017г.

Цели на Областна администрация Варна за 2015г.

Цели на Областна администрация Варна за 2014г.

Цели на Областна администрация Варна за 2013г.

Цели на Областна администрация Варна за 2012г.

Цели на Областна администрация Варна за 2011г.

Цели на Областна администрация Варна за 2010г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2021г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2020г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2019г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2018г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2017г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2014г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2013г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2012г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2011г.

Отчет на Областна администрация Варна за 2010г.

Доклад на Областна администрация Варна за 2021г.

Доклад на Областна администрация Варна за 2020г.

Доклад на Областна администрация Варна за 2019г.

Доклад на Областна администрация Варна за 2018г.

Доклад на Областна администрация Варна за 2017г.

Доклад на Областна администрация Варна за 2016г.

Доклад на Областна администрация Варна за 2014г.

Доклад на Областна администрация Варна за 2013г.

Доклад на Областна администрация Варна за 2012г.

 

Годишен отчет - обществени поръчки 2013г.

Годишен отчет - обществени поръчки 2012г.