Симеон Костадинов

Ресор - Международни контакти и дейност, култура, образование, младежки дейности и спорт, здравеопазване, социални дейности, етнически, демографски и интеграционни въпроси, туризъм, сигурност и опазване на обществения ред.

телефон
-
052 / 688 202
факс
-
052 / 600 953
e-mail:
-

s.kostadinov@vn.government.bg

Приемни дни за граждани
-
 
Записване за приемен ден
-
 в деловодството на администрацията

функции