Ресор - Устройство на територията, транспорт, регионално развитие, трансгранично сътрудничество, икономика и инвестиционна политика, дейности по защита на населението, околна среда и води, културни и материални ценности, защита на населението при бедствия и управление на държавната собственост.

телефон
-
052 / 688 202
факс
-
052 / 600 953
e-mail:
-

manchev@vn.government.bg

Приемни дни за граждани
-

Записване за приемен ден
-
в деловодството на администрацията

функции

 

 

Петър Евгениев Манчев
Дата на раждане: 15.02.1975 г.

Семейно положение: семеен

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:
2013 - 2017 г. - Директор дирекция "Управление на собствеността"- Община Варна
2007 - 2013 г. - Ръководител отдел "Вътрешно фирмен контрол" - "Гранд хотел Варна" АД

ОБРАЗОВАНИЕ:
випуск 1998г. - УНСС, София - Международен туризъм /Магистърска степен/
1988 - 1993г. - 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин, София

 

 

 


 

 

Ресор - Международни контакти и дейност, култура, образование, младежки дейности и спорт, здравеопазване, социални дейности, етнически, демографски и интеграционни въпроси, туризъм, сигурност и опазване на обществения ред.

телефон
-
052 / 688 202
факс
-
052 / 600 953
e-mail:
-

karagyozov@vn.government.bg

Приемни дни за граждани
-
 
Записване за приемен ден
-
 в деловодството на администрацията

функции

Илиян Иванов Карагьозов
Дата на раждане: 26.05.1974 г.

Семейно положение: семеен

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:
2012 - 2017 г. - Заместник председател на Районна избирателна комисия 03 - Варна
2009 - 2017 г. - Преподавател в Средно училище "Св.Климент Охридски" - гр.Аксаково по Финанси, Основи на правото, Маркетинг и мениджмънт
2004 - 2009 г. - Арбитър при арбитражен съд на БНКР

ОБРАЗОВАНИЕ:
випуск 2011г. - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Педагогика
випуск 2009г. - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"– Финанси
випуск 2002г. - Технически университет - Варна – Право