Областна администрация Варна
9000 Варна, ул. Преслав 26
работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.
обeдна почивка: 12:00 ч. - 12:30 ч.
Банкови сметки:
Наеми обезщетения и такси - IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД

Депозити и гаранции - IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД

Булстат на администрацията: 000093360, МОЛ: Марио Смърков

Работно време на звеното за административно обслужване: от 09:00ч. до 17:30ч. без прекъсване.

Структурна схема на
Областна администрация Варна

Указател

 
 
Телефон
Факс
e-mail
прием на граждани
Областен управител - функции
Марио Смърков
052688 222
052632 365
всеки втори четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00 ч.
записване: понеделник преди приема 9:00 до 12:00 ч.
Заместник областен управител - функции        
всеки четвърти вторник от 10:00 до 12:00 ч.
записване: понеделник преди приема от 9:00 до 12:00 ч.
Заместник областен управител - функции
Симеон Костадинов
052688 202
052600 953
s.kostadinov@vn.government.bg
всяка трета сряда от 10:00 до 12:00ч.
записване: понеделник преди приема от 9:00 до 12:00 ч.
Главен секретар
 
Директор дирекция "Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността" (АПОФУС) - функции
.
Център за административно обслужване

Атанас Минчев

052688 120
e-office@vn.government.bg

 

Директор дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" (АКРРДС) - функции
Мирена Дамбова
052688 320
ak@vn.government.bg

13092021