ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД - 2021г.

 

Анонс на Националния статистически институт - Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Повече информация може да намерите на: www.census2021.bg