Защита на личните данни

Информационен бюлетин

Заповед N:РД-21-7711-9 от 21.10.2021г. - Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни на физически лица в Областна администрация - Варна

Приложение - декларация за информационно съгласие

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните