ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !!!

Областна администрация - Варна апелира към посетителите да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусни заболявания, като се въздържат от посещения в администрацията при наличие на симптоми. Призоваваме всички потребители на административни услуги да използват алтернативните канали за комуникация и да подават заявления, молби и други документи по електронната поща на адрес: e-office@vn.government.bg

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА ОТ SARS-CoV-2

Информация към 06.04.2022г.

РУО - Организация в условия на Covid 19

Препоръки

Заповед на Областния управител - РД-20-7706-89 от 12.03.2020г.

РЕШЕНИЕ от заседание на 15.03.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 15.03.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 16.03.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 18.03.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 24.03.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 25.03.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 31.03.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 11.04.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 29.04.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 05.05.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседанир на 15.05.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 19.05.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 09.07.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 10.07.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 29.07.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 30.07.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 01.08.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 19.08.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 06.10.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 15.10.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 18.10.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 26.10.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 27.10.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 02.11.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 10.11.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседанир на 10.11.2020г. 17:00

ПРОТОКОЛ от заседание на 11.11.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 18.11.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 23.11.2020г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 02.03.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 06.03.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 10.03.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 11.03.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 12.03.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 16.03.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 17.03.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 24.03.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 14.04.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 24.06.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 06.08.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 09.08.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 16.08.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 19.08.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 26.08.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 02.09.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 07.09.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 23.09.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 14.10.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 01.11.2021г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 07.01.2022г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 11.01.2022г.

ПРОТОКОЛ от заседание на 24.01.2022г.

Информация за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/

Община Варна обяви дарителска сметка
След запитвания от много граждани и фирми, които имат готовност да направят дарение на средства в подкрепа на мерките срещу разпространяването на COVID-19  за закупуване на предпазни средства, апарати, консумативи, препарати Община Варна обявява следната дарителска сметка:
Община Варна
BG49CECB97908462150000   ЦКБ АД
КОД 44 51 00 – ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА
КОД 44 52 00 – ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА
Средствата могат да бъдат използвани и за плащане на хранителни продукти и лекарства за хора, които са под карантина, включително за възрастни хора и хора с увреждания, които стоят вкъщи.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  ОБЩИНА АКСАКОВО
BG84 CECB 9790 8432 0105 00   ЦКБ АД
КОД 44 51 00 – ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА
КОД 44 52 00 – ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА

Община Девня дарителска сметка
ОБЩИНА ДЕВНЯ
BG28FINV91508417051723,  BIC:FINVBGSF
445100 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
445200 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
 Средствата могат да бъдат използвани в подкрепа на мерките срещу разпространяването на COVID-19  за закупуване на предпазни средства, апарати, консумативи, препарати и др.

Дарителска сметка на община Белослав:
                  IBAN : BG 44 IORT 73778413300000  - Инвестбанк АД
                  КОД  445100

                  Дарителската сметка ще бъде обявена  и на сайта на община Белослав

община Ветрино посочва своята дарителска сметка:
ОБЩИНА ВЕТРИНО
IBAN: BG96 CECB 9790 8477 8358 00- ЦКБ АД
BIC : CECBBGSF
код за вид плащане: 44 51 00 - Дарения от страната
код за вид плащане : 44 52 00 - Дарения от чужбина
Средствата могат да бъдат използвани и за плащане на хранителни продукти и лекарства за хора, които са под карантина, включително за възрастни хора и хора с увреждания, които стоят вкъщи.

Важни телефони, на които може да позвъните за информация или сигнали, свързани с коронавируса:
Национален телефон – 112; Приемат се всички сигнали от граждани;
Национален телефон - 02 807 87 57; Гражданите могат да получат информация за това кои търговски обекти могат да работят и кои не; всички въпроси относно епидемията с коронавирус 2019-nCoV; Линията работи от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 8.30 до 17 часа);
ОД на МВР- Варна – 052 615 166; Приемат се сигнали за струпвания на хора, нарушена карантина;
РЗИ - Варна - 052 665 200; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина;
Дежурен по община - 052 820 112, 052 820 204, 052 820 016; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина. Телефонът е на разположение 24 часа в денонощието;
Дежурен общински телефон – 052 820 239; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина. Линията работи от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 8.30 до 17.30 часа)

- Дежурен оперативен екип към Общински кризисен щаб: 0884 332 301 – Станимир Трендафилов – отговорник „Отбрана и сигурност“ при Община Бяла ;Общински кризисен щаб Община Бяла– 05143 23 35;

- Дежурен по община Аксаково- 052 76 20 01, 0899915106; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина. Телефонът е на разположение 24 часа в денонощието; Дежурен общински телефон – 0894638644 – Димитър Димитров – началник на отдел ПБЗНОРК;

- За община Белослав контакти за подаване на сигнали за струпване на хора, нарушена карантина и др., както следва: Денонощно в работни и почивни дни 05112/ 2445 -  Дежурен ОбСС ; В рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа - 05112/ 3553 – Централа; 05112/ 2554 - Главен специалист " Кабинет на кмета"; 05112/ 3577 - Заместник кмет на община Белослав; 05112/ 3555 - Секретар на община Белослав.

- ОБЩИНА ДЕВНЯ   Важни телефони: РУ - Девня – 0519/ 92131; 0889561417 -  Приемат се сигнали за струпвания на хора, нарушена карантина; Дежурен  община Девня – 0519/ 470 19; 0886 699055,  Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина. Телефонът е на разположение 24 часа в денонощието; Дежурен общински телефон Девня – 0519 470 11; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина. Линията работи от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 8.30 до 17.00 часа);

- Контакти Община Провадия: РУ Полиция Провадия – 0518/4 27 04; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина; Дежурен по община – 0518/4 29 28; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина, въпроси относно епидемията с коронавирус. Телефонът е на разположение 24 часа в денонощието; Дежурен общински телефон – 0518/4 27 02, 0882 288 633; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина, въпроси относно епидемията с коронавирус . Линията работи от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 8.30 до 17.30 часа)“

Tелефон за контракти на Община Суворово - 05153/2720

Полицейски участък Белослав и Аврен – 05112 21 31; Приемат се сигнали за струпвания на хора, нарушена карантина.
Дежурен на община Аврен – 05106 22 50; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина. Телефонът е на разположение 24 часа в денонощието.

Във връзка с разпространението на заболяването COVID-19 на територията на гр. Варна и областта, РЗИ Варна информира:

На 26 юни 2020г., в единния информационен портал, са отчетени 8 нови случая на лица от област Варна, с положителна проба за COVID-19. Новорегистрираните лица са предимно млади хора, на възраст от 18 до 53 години, работещи в различни фирми и офиси, без епидемиологична връзка между тях. От новите регистрирани случаи, един е жена на 52 г., хоспитализирана в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Света Марина“, останалите 7 – са на домашно лечение.
Общо за област Варна, до настоящия момент са регистрирани 61 лица с положителна проба за COVID-19, от тях 2 медицински лица, 2 деца на 3 год. възраст, 1 починал. Активните случаи са 35, от тях 8 са хоспитализирани, останалите са на домашно лечение.
През последните дни се очертава тенденция на нарастване броя на случаите, положителни на COVID-19, за област Варна, респективно на тази в страната.

РЗИ Варна препоръчва, населението да спазва стриктно противоепидемичните мерки – неструпване на хора на едно място, дистанция минимум от 1.5 м, използване на лични предпазни средства и дезинфектанти, отговорност за опазване на личното и обществено здраве.