Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини: 17.07.2018г.

В Областна администрация Варна се проведе работна среща за осигуряване на безпроблемен туристически сезон 2018 г. по Черноморието

На 16.07.2018 г. в заседателната зала на Областна администрация Варна се проведе работна среща на Областния координационен център за съгласуваност и координация на действията с кабинета на  заместник- министър- председателя по икономическата и демографска политика, с личното участие на г-н Валери Симеонов.
Основна тема на срещата бе сътрудничеството и институционалното взаимодействие за осигуряване на безпроблемен туристически сезон 2018 г. по Черноморието. Г-н Стоян Пасев – областен управител на област Варна откри срещата, на която присъстваха г-н Илиян Карагьозов - заместник- областен управител, ръководители на държавни институции, кметове на общини и представители на туристическия бранш от област Варна.

 

Новини: 06.07.2018г.

45 години от създаването на Института по океанология
„Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН

На 04.07.2018г. във ФКЦ гр. Варна се проведе тържествено честване на 45 годишнината от създаването на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН. От името на областния управител на област Варна -  г-н Стоян Пасев, г-н Илиян Карагьозов – заместник областен управител, прочете поздравителен адрес към ръководството на Института. Беше връчена награда на Областна администрация Варна за дългогодишно партньорство, подкрепа на морските изследвания и по случай 45 годишнината.

Институтът по океанология е водещ научно - изследователски център в Република България, с международен авторитет в Европейското научно пространство и повече от 4 десетилетия осигурява високо равнище на изследвания и компетентност по обществено значими въпроси в областта на морските изследвания и за опазване на морската околна среда, биоразнообразието и биологичното и устойчиво развитие на морските пространства.

Новини: 05.07.2018г.

В Областна администрация Варна се проведе обществено обсъждане на концепцията на Закона за социалните услуги

На 4 юли 2018г. в заседателната зала на Областна администрация Варна се проведе обществено обсъждане на концепцията на Закона за социалните услуги.
Заседанието бе открито от г-н Илиян Карагьозов - заместник областен управител. Присъстваха представители на всички общини от област Варна, на НПО и държавни институции.
Идеята на концепцията е да уреди специфичните обществени отношения за предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социални услуги. Те са свързани с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване