Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Североизточен район

Области - 4
Общини - 35
Население - 966097 жители.
Територия - 14487,4 кв.км.
Център - гр. Варна

Новини - 17.11.2017

В град Велико Търново се проведе обучение за координатори по равнопоставеност на жените и мъжете на областно ниво

На 16 и 17 ноември 2017 г. в Общинска администрация Велико Търново се проведе обучение, организирано от МТСП, за координаторите по равнопоставеност на жените и мъжете на областно ниво, които участват в разработването и провеждането на цялостната национална политика в тази връзка, съгласно Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

Координатор за област Варна е г-н Илиян Карагьозов, заместник областен управител, който се включи в обучението, чиято основна задача е обмен на информация и очертаване на предстоящите общи действия, с цел насърчаване на постигане на равнопоставеност на жените и мъжете. Ролята на областните координатори е  ключова за изпълнението и мониторинга на политиката.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Деловодство: +359 52 688 120
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч. Работно време на деловодството: от 09.00ч. до 17.00ч.