INTERREG III B CADSES
проектът е частично финансиран от Европейския съюз

Какво е PlanCoast?

Европейската Комисия планира създаването на национални стратегии за интегрирано управление на крайбрежните зони (Integrated Coastal Zone Management – ICZM) с цел осигуряване жизнеспособно развитие на бреговите линии на всички морета в пределите на общността.

Областна администрация - Варна е партньор по проект по програма INTERREG III B CADSES за устойчиво развитие на морските и брегови зони за регионите на Балтийско, Адриатическо и Черно море. Проектът е с наименование „Spatial Planning in Coastal Zones (PlanCoast)", с продължителност 22 месеца - от април 2006 г. до февруари 2008 г. и основната му цел е увеличаване на устойчивото и жизнеспособно развитие на крайбрежните зони на Балтийско, Адриатическо и Черно море чрез:

  • Разработване и осъществяване на планирано използване на морето;
  • Представяне и обработване на GIS – база данни, подпомагащи пространственото планиране на морските и крайбрежни зони;
  • Въвеждане на ICZM (Интегрирано Управление на Крайбрежните Зони) в ЕС

За България и за Североизточен район проектът е важен предвид усъвършенстването на политиката за използване на морското пространство, на законодателните норми и процедури, на ролята на пространственото планиране в ICZM в България, както и на GIS-база данните като основание за пространствено планиране на крайбрежните зони в региона. Нови перспективи за развитие ще предоставят и възможностите за използване на 12-милната морска зона.


PlanCoast Data Duration 2006-2008

Финансиране на PlanCoast